Policjant przewrócił dziewczynę, cały oddział rzucił się na nią

„Policja zaatakowała na pl. Trzech Krzyży spokojnie demonstrujących kilkuset młodych. Rozgonilli ich trzymając pały gotowe to walenia (nie widziałem by gdzieś użyli, raczej tylko straszyli). MIędzy pl. Trzech Krzyży a rondem De Gaullle’a dziewczyna

Read More