Pierwsze śledztwo o zniesławianie „obrońców polskich granic”

Pierwsze śledztwo o zniesławianie „obrońców polskich granic”

#ZbrodniaJestZbrodnią #ZbrodniaCzyniZbrodniarzem

Pierwsze śledztwo w sprawie akcji solidarności z Janiną Ochojską i innymi osobami oskarżanymi przez PiS o zniesławianie „obrońców polskich granic” poprzez mówienie prawdy o zbrodniach przeciw ludzkości dokonywanych na polecenie pisowskiego rządu na granicy z Białorusią

3 stycznia br. grupa 165 obywatelek i obywateli złożyła do różnych prokuratur na terenie całego kraju doniesienie o możliwości popełnienia przez nich samych przestępstwa znieważenia/ zniesławienia osób pełniących najwyższe funkcje państwowe poprzez opublikowanie w mediach społecznościowych oświadczenia, w którym nazywają zbrodniarzami

  1. premiera Mateusza Morawieckiego
  2. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego
  3. ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego
  4. ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka
  5. komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka
  6. dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej Wiesława Kukułę
  7. komendanta głównego straży granicznej Tomasza Pragę

ponieważ są oni sprawcami kierowniczymi zbrodni przeciwko ludzkości, jakich polskie służby dokonują na ludziach przekraczających granicę białorusko-polską.

W oświadczeniu zamieszczono również uzasadnienie, w którym znalazły się dowody popełniania zbrodni przeciw ludzkości.

Uczestnicy akcji składania „samodonosów” mieli na celu doprowadzenie do procesu, w którym będą mieli szansę na przedstawienie dowodów, że mówią prawdę o zbrodniach popełnianych na granicy. Jednak upolityczniona prokuratura nie chciała dopuścić do takiej sytuacji. Część z uczestników otrzymała już decyzję o umorzeniu postępowania, inni są zwodzeni informacjami o przesyłaniu doniesienia między różnymi prokuratorami.

Dziś jednak nastąpił przełom w historii tego rodzaju protestu obywatelskiego przeciw bezprawnym działaniom władzy: Anna Złocka, aktywistka ze Śląska, otrzymała oficjalne zawiadomienie z prokuratury w Dąbrowie Górniczej o wszczęciu postępowania przeciwko niej z art. Art. 212. KK [Zniesławienie]

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Zauważmy, że prokuratura uznała tym samym, że w interesie władzy leży wystąpienie w obronie wymienionych z imienia i nazwiska osób oskarżonych o zbrodnie, mimo że  one same nie czują się tym zniesławione (żadna z tych osób nie wystąpiła z prywatnym oskarżeniem, co nakazane jest dosłownie w przytoczonym artykule Kodeksu karnego).


Asymetryści.online rozmawiają jako pierwsi z Anną Złocką, wobec której prokuratura wszczęła postępowanie:

Asymetryści Dlaczego opublikowałaś oświadczenie, w którym nazwałaś zbrodniarzami całą wierchuszkę pisowskiego rządu?

Anna Złocka Ta tragedia bolała mnie od samego początku. Wręcz czekałam na taką akcję. My w Katowicach protestujemy przeciwko temu, co się tam dzieje regularnie od października ubiegłego roku. Stajemy na ulicach, ostatnio na Placu Kwiatowym, żeby informować opinię publiczną o zbrodniach i mobilizować ludzi do sprzeciwu, np. w sprawie budowy muru na granicy. Szukajcie informacji o naszych działaniach na FB na stronie „Wiedźmy ze Stawowej”.

AS Co konkretnie Cię oburza?

A.Z. Dramat tych ludzi, którzy zamiast otrzymać zgodną z prawem pomoc, są wywożeni do lasu, na bagna, narażeni na tortury i śmierć. To nie do zniesienia.

AS A co z tym murem?

A.Z. Mur nie powstrzyma ludzi, ale powoduje śmierć wielu zwierząt. Jestem również obrończynią ich praw. Wobec tego też nie mogę przejść obojętnie.

AS Czego spodziewasz się po tym jak prokuratura wszczęła postępowanie w twojej sprawie?

A.Z. Okazji do udowodnienia, że mówię prawdę. Że tam na rozkaz najwyższych władz dochodzi do zbrodni przeciw ludzkości. Jeśli dojdzie do procesu, będę tego dowodziła przed sądem.

AS A masz prawnika, który będzie cię bronił?

A.Z. Mam, to doświadczony adwokat, kiedyś był sędzią. Bronił nas, w sensie opozycji, już podczas  procesu w sprawie blokowania marszu nazioli, wie doskonale, co się w Polsce dzieje, dlatego nam pomaga.

AS Czego ci życzyć w związku z tą sprawą?

A.Z. Wykorzystania szansy, żeby Polska dowiedziała się, jakie zbrodnie są popełniane na ludziach na granicy. Upowszechnienia wiedzy, że PiS dokonuje tam zbrodni. I nadziei, że da się to przerwać, a winni poniosą zasłużoną karę.


https://www.facebook.com/profile/100072914738741/search/?q=W%20akcie%20solidarno%C5%9Bci

https://wyborcza.pl/7,75398,27965854,zbrodnia-przeciw-ludzkosci-grupa-obywateli-w-akcie-solidarnosci.html#S.main_topic-K.P-B.1-L.3.zw:undefined

https://oko.press/zbrodniajestzbrodnia-obywatele-i-obywatelki-skladaja-samodonosy-w-akcie-solidarnosci-z-ochojska/

https://oko.press/policja-przesluchuje-aktywistow-ktorzy-zlozyli-autodonos-w-solidarnosci-z-ochojska/

Leave a Reply