Who is who w Asymetrystach

Who is who w Asymetrystach

Założycielami fundacji Asymetryści są:
Włodek Ciejka, Justyna Grabowska, Piotr Grabowski, Kajetan Wróblewski

Prezesą fundacji jest: Justyna Grabowska

Projekt „Wsparcie uchodźców z Ukrainy. W tym recepcja, zakwaterowanie, pomoc w sprawach bytowych i relokacja zagraniczna”, wolontariuszki i wolontariusze, współpracownice i współpracownicy:

 • Kajetan Wróblewski koordynacja całości projektu
 • Włodek Ciejka transport
 • Stanisław Didun recepcja, sprawy bytowe
 • Władimir Fediczew recepcja, sprawy bytowe, relokacja
 • Justyna Grabowska administracja, sprawy bytowe
 • Piotr Grabowski obsługa informatyczna
 • Rusłan Kamerystyi recepcja
 • Halina Kamerysta infolinia
 • Elżbieta Krassowska-Modlinger sprawy bytowe, administracja
 • Anna Kulesza administracja, doradztwo
 • Jerzy Modlinger sprawy bytowe, doradztwo
 • Juliusz Nogowski transport, wsparcie informatyczne
 • Jacek relokacja zagraniczna
 • Agnieszka Szmidt transport, administracja
 • Tetiana Tolochko recepcja, sprawy bytowe
 • Agnieszka Tomaszewicz recepcja, administracja

Leave a Reply